Søke plass

Espira Hovsmarka barnehage er med i Ringerike kommune sitt samordnede opptak. Dette betyr at alle som ønsker plass i barnehagen må søke via kommunen.

Søk barnehageplass HER

HER kan du lese mer om barnehageopptaket i kommunen.

Søknadsfrist for å komme i betraktning ved hovedopptaket er 1. mars . De fleste plasser tildeles i hovedopptaket hver vår, med oppstart i august samme år. Ved ledig kapasitet i løpet av året, gjennomgår styrer ventelisten og tilbyr plasser fortløpende.

Det er i hovedsak innbyggere i Ringerike kommune med barn i aldersgruppen 0 – 6 år som kan søke barnehageplass. Kommunene Asker, Hole, Jevnaker og Ringerike har et samarbeidsprosjekt som gir mulighet til å søke barnehageplass på tvers av kommunegrensene. Det forutsettes imidlertid at kommunens egne innbyggere får tildelt plass først.

 

 

 

Personvern og cookies