SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Hovsmarka møtes Skolespirene en fast dag i uken. Det kan være inne- og uteaktiviteter eller turer. Det som er viktig i skolegruppen er at oppleggene ikke skal ha preg av undervisning, men av lek og utforskning. De spirene vi har spesielt fokus på er Språklabben og Tallbingen.

Vår beliggenhet gjør at det er naturlig å samarbeide med Ullerål skole. I Ringerike kommune skal det utarbeides egen plan for overgangen mellom barnehage og skole.

 

Personvern og cookies