Barnehagen vår

Velkommen til Espira Hovsmarka barnehage!

 

HovsmarkaEspira Hovsmarka er en privat barnehage i Espira Gruppen som er en av landets største barnehagedrivere.

Barnehagen åpnet høsten 2010 og ligger på Hønefoss i Ringerike kommune mellom Hov ungdomsskole og Ringerikshallen. Vi har plass til ca. 80 barn fra 0-6 år, fordelt på to grupper for barn 1-3 år, to grupper for barn 3-5 år og en gruppe for barn 5-6 år. Gruppene heter Solknøttene, Solspirene, Soltrollene, Solstrålene og Skolespirene.

Hverdagen hos oss skal være preget av mestring, glede og humor hvor leken har en sentral plass. Vi skal gi rikelig rom for den frie leken, og legge til rette for at barna får utvikle sitt lekerepertoar. Lek er lystbetont og barna skal selv velge hva de ønsker å leke, og hvem de ønsker å leke med. Samtidig er det viktig at alle har lekekamerater. De voksnes rolle i barnas lek, er blant annet å hjelpe barn som står utenfor leken.

Les mer om oss i vår Årsplan

Fakta

  • Åpningstid 06.30 – 17.00
  • Åpent 12 mnd pr år
  • Sentral beliggenhet 2 km nord for byen
  • Fullkost – egen kokk i 60% stilling
  • Mini-røris / fysisk aktivitet inne og ute hver uke
  • Drama og musikk
  • Skogen som nærmeste nabo
  • Solsikkebarnehage i samarbeid med SOS-Barnebyer
  • Espira Akademiet – kompetanseheving for personalet
Personvern og cookies