Solknøttene

Solknøttene er en småbarnsavdeling i alderen 0-3 år med 16 barn ot 4 voksne.

På Solknøttene fokuserer vi på at barna skal være trygge, få masse omsorg og gode relasjoner, både barn-barn og barn-voksen. Barna skal få mye tid til lek, da lek stimulerer barnas utvikling, og er 1- og 2-åringens væremåte. Deres reasjoner formes og gjøres gjennom leken.

Hver måned har vi månedenstema. Barna deles i grupper to ganger i uka hvor vi har ulike aktiviteter knyttet til temaet.

 

 

Personvern og cookies