Lek og læring

I Espira ser vi på lek og læring som to faktorer som påvirker hverandre gjensidig. For oss er leken en viktig hovedarena for barns læring og utvikling av sosial kompetanse. Alle barn er unike, og skal bli møtt som den de er. Barnas interesser og spørsmål skal være med på å danne grunnlaget for læring og aktivitet.

Barnehagehverdagen hos oss skal være preget av mestring, glede og humor.

Leken har en sentral plass i barnehagens hverdag. Det er den viktigste aktiviteten til barnet. Vi skal gi rikelig rom for den frie leken, og legge til rette for at barn får utvikle sitt lekerepertoar. Lek er lystbetont for barna. Barna skal selv velge hva de ønsker å leke, og hvem de ønsker å leke med. Samtidig er det viktig at alle har lekekamerater. De voksnes rolle i barnas lek, er blant annet å hjelpe barn som står utenfor leken. Vi blir veldig godt kjent med barna når vi er sammen med dem i leken, og vi kan hjelpe dem å mestre utfordringer eller å løse eventuelle konflikter. Barn lærer og utvikler både ferdigheter og kompetanse gjennom lek.

Personvern og cookies